БІЗНЕС-ТРЕНІНГ
“СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ”

Offline / online

Сертифiкат

ЗАМОВИТИ НАВЧАННЯ

ЦІЛІ СТРАТЕГІЧНОЇ СЕСІЇ:

1
Дана робота спрямована на вирішення конкретних бізнес-завдань Компанії, створення корпоративних розробок та затвердження конкретних управлінських рішень.
2
Дозволяє зробити процес вироблення і прийняття стратегічних рішень максимально компактним і залучити до нього всіх ключових менеджерів Компанії.
3
Співробітники Компанії беруть на себе відповідальність за отримання конкретних і очікуваних Компанією результатів. У співробітників формується єдине розуміння цілей і шляхів розвитку Компанії.
4
Підвищується лояльність співробітників по відношенню до Компанії.

Целевая аудитория

 • Менеджери вищої та середньої ланки управління,
 • Співробітники, робота яких пов'язана з побудовою і управлінням бізнес-процесами і функціональної областю (наприклад: облік, HR, маркетинг).

ЯК ЦЕ БУДЕ ВІДБУВАТИСЯ:

 • Крок 1-й: уточнення та конкретизація цілей та очікувань Замовника (інтерв'ю з консультантом).
 • Крок 2-й: визначення кола ключових співробітників Компанії, що безпосередньо впливають на досягнення заявлених цілей.
 • Крок 3-й: стратегічна сесія з ключовими співробітниками (2-4 дні групової роботи по 8 годин, к-ть днів залежить від завдань, поставлених Замовником).

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ:

 • Рішення виробляються завдяки організації ефективної і цілеспрямованої комунікації між учасниками управлінської команди.
  Бізнес-консультант виступає в ролі модератора групових процесів.

 • Використовуються методи: інтерактивний діалог, модерація, вправи на розвиток командної взаємодії і спільного прийняття рішень, групові обговорення і презентації, інформаційні повідомлення, мозкові штурми.
 • Тривалість тренінгу: 2-4 дні групової роботи по 9 годин (з 10:00 до 19:00), обід з 13:00 до 14:00. Кількість днів залежить від завдань, поставлених Замовником.
 • Чисельність групи: Чисельність групи
 • У вартість навчання входять: методичні матеріали, консультації тренера, сертифікат учасникам.

ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЮТЬСЯ НА СТРАТЕГІЧНИХ І ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СЕСІЯХ:

 • Створення / формалізація цінностей і місії Компанії;
 • Формалізація і конкретизація бізнес-цілей;
 • Пошук і аналіз проблемних зон, що заважають досягненню цілей;
 • Формализация задач по преодолению этих проблемных зон;
 • Стратегічний аналіз;
 • Розробка / формалізація стратегії розвитку Компанії на певний період з деталізацією різного рівня;
 • Удосконалення системи взаємодії підрозділів Компанії;
 • Удосконалення ключових бізнес-процесів;
 • Удосконалення організаційної структури;
 • А також інші питання, пов'язані з завданнями управління і розвитку Компанії.

РЕЗУЛЬТАТИ
СТРАТЕГІЧНОЇ СЕСІЇ:

 • Отримання детальної картини "Що маємо - Що хочемо".
 • Формування покрокового операційного плану "Що робити?", в якому описані конкретні дії, відповідальні виконавці та терміни виконання.
 • Поява "Стратегічною команди" - команди однодумців, які поділяють стратегічні цілі і їм цікаво їх реалізовувати

Арсенал Центру управлінського консалтингу “Софія” налічує понад 50 корпоративних тренінгових програм. Хочемо підкреслити, що для кожної Компанії ми використовуємо індивідуальний підхід і вносимо значні корекції. Нижче наводимо перелік деяких програм, зі змістом яких ви можете ознайомитися, щоб сформувати первинне враження про наш підхід.

ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ

ВІДГУКИ КОМПАНІЙ