ВЕЛИКІ В2В ПРОДАЖІ

Offline

Сертифiкат

ЗАМОВИТИ НАВЧАННЯ

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

 1. Менеджери оптових відділів Компаній;
 2. Менеджери з дистрибуції.

ТРИВАЛІСТЬ

 1. 2 дні, 09: 00-18: 00
 2. Чисельність групи - від 12 до 16 осіб.
 3. Учасники отримують обширний письмовий матеріал, який включає в себе розглянуті теми, а також практичні вправи.

ЦІЛІ ТРЕНІНГУ

 • Формування та впровадження системного підходу до продажів;
 • Розвиток навичок ефективного спілкування для досягнення цілей у переговорах з Покупцем;
 • Збільшення конкурентоспроможності через підвищення професіоналізму менеджерів з продажу;
 • Підвищення професіоналізму менеджера з продажу як засіб збільшення обсягу продажів;
 • Підвищення конкурентності та мотивації менеджерів з продажу;
 • Підвищення лояльності до продукту і Компанії.

МЕТОДИ РОБОТИ

 • Програма передбачає активне залучення учасників до процесу навчання, застосовуючи методи роботи в групі;
 • Тренінг організований в змішаній формі - огляд моделі ефективного продажу поєднується з практичними вправами. Це робиться для того, щоб освоїти методи, які розглядатимуться та набути певних навичок;
 • Приблизний розподіл часу: 40% - огляд принципів продажу в групі, 60% - практичні вправи та робота для закріплення засвоєних навичок;
 • Пропонований роздатковий матеріал дозволяє максимально концентруватися для освоєння знань, а також служить гарним путівником у подальшій роботі.

РЕЗУЛЬТАТИ

 • Навченість учасників ефективним методам продажів і сформовані навички їх практичного застосування;
 • Підвищення ефективності продажів учасників за рахунок:
 • системного підходу до процесу продажу;
 • побудови ефективної взаємодії з різними типами Покупців;
 • швидкого та точного визначення актуальних потреб Покупця;
 • адекватної пропозиції товарів / послуг;
 • оволодіння широким спектром технік продажів.

ДЕНЬ 1

9:00

ЕТАП 1. ВСТУП ДО ТРЕНІНГУ

 • Виявлення очікувань учасників від спільної роботи в рамках теми тренінгу;
 • Правила роботи на тренінгу;
 • Цілі та програма тренінгу.
COFFEE BREAK

МЕТОДИ

 • Мозковий штурм;
 • Міні - презентації учасників;
 • Повідомлення тренера;
 • Гра.

РЕЗУЛЬТАТИ

 • Знайомство
 • Запуск групової динаміки;
 • Підготовка групи до ефективної роботи на тренінгу.
10:30

ЕТАП 2. ОСОБИСТА ЧАСТИНА

 • Робота з установками та цінностями учасників, що перешкоджають досягненню успіху в бізнесі;
 • Тест Томаса - Кілмана;
 • Цілі в бізнесі;
 • Сінемантологія (перегляд і аналіз відео).
COFFEE BREAK

МЕТОДИ

 • Міні-лекція тренера;
 • Тестування.

РЕЗУЛЬТАТИ

 • Визначення рівня учасників та збільшення ступеня мотивації;
 • Розуміння учасниками факторів успіху в бізнесі та пристрасне бажання досягати результатів.
12:00

ЕТАП 3. СТРУКТУРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОДАЖУ.
5 КРОКІВ ПРОДАЖІВ

 • Основні етапи продажу;
 • Дії менеджера з продажів на кожному з етапів для досягнення результату;
 • Чому потрібна системність в продажах, як її будувати?
13:30 - 14:00 - ОБІД

МЕТОДИ

 • Групова дискусія;
 • Міні-лекція тренера;
 • Міні-презентації учасників;
 • Відео.

РЕЗУЛЬТАТИ

 • Розуміння учасниками структури продажу;
 • Схема дій професійного менеджера з продажів.
14:00

ЕТАП 4. КРОК 1 - ПІДГОТОВКА

 • Планування та підготовка (фізична та психологічна підготовка до продажу);
 • Планування результату. Позитивне та негативне формулювання мети.
COFFEE BREAK

МЕТОДИ

 • Групова дискусія;
 • Міні-лекція тренера;
 • Міні-презентації учасників;
 • Відео.

РЕЗУЛЬТАТи

 • Учасник знає та вміє швидко підготуватися до продажу;
 • Формування позитивного планування.
15:30

ЕТАП 5. НАВИЧКИ ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ

 • Одностороння та двостороння комунікація.

МЕТОДИ

 • Вправи (в малій групі);
 • Мозковий штурм.

РЕЗУЛЬТАТИ

 • Вироблення навички ефективного спілкування з клієнтом.

ЕТАП 6. КРОК 2 - ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТАКТУ

 • Перешкоди в спілкуванні та в обміні інформацією;
 • Невербальне спілкування;
 • Представлення, перша фраза;
 • Рапорт;
 • Встановлення особистого контакту;
 • Репрезентативні системи.
COFFEE BREAK

МЕТОДИ

 • Міні-лекції тренера;
 • Робота в малих групах.

РЕЗУЛЬТАТИ

 • Навик встановлення довірчого контакту з клієнтом;
 • Відпрацювання навички представлення;
 • Оволодіння інструментами встановлення довіри.
17:00

ЕТАП 7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ДНЯ

 • Аналіз отриманих знань на протязі тренінгового дня;
 • Зворотній зв'язок від учасників, відповіді на їхні запитання;
 • Сінемантологія (Перегляд і аналіз відео).
COFFEE BREAK

МЕТОДИ

 • Групове спілкування;
 • Міні-презентації учасників;
 • Відео.

РЕЗУЛЬТАТИ

 • Розуміння учасниками пройденого матеріалу;
 • Накладення отриманого досвіду на різні ситуації в продажах.

ДЕНЬ 2

09:00

ЕТАП 8. АНАЛІЗ ФІЛЬМУ

 • Розуміння суті продажів;
 • Методи, які використовуються при продажу;
 • Що необхідно знати та робити успішному менеджеру з продажу?
COFFEE BREAK

МЕТОДИ

 • Групове спілкування;
 • Міні-презентації учасників.

РЕЗУЛЬТАТИ

 • Отримання додаткового досвіду в продажах.
10:30

ЕТАП 9. КРОК 3 - ВИЯВЛЕННЯ ПОТРЕБ КЛІЄНТА

 • Типи питань;
 • Уміння задавати питання;
 • Вміння слухати;
 • Класифікація потреб.
COFFEE BREAK

МЕТОДИ

 • Міні-лекції тренера;
 • Робота в малих групах;
 • Вправа.

РЕЗУЛЬТАТИ

 • Формування вміння активного використання закритих і відкритих питань.
12:00

ЕТАП 10. КРОК 4 - ПРОДАЖ ЯКОСТІ - ПСВ. ЗНАННЯ ТА ЕФЕКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОДУКТУ

 • Поняття якості;
 • Властивості товару;
 • Переваги для споживача;
 • Вигоди клієнта;
 • Презентація з точки зору вигоди для клієнта;
 • Презентація властивостей і якості продуктів і послуг;
 • Переваги на ринку.
13:00 - 14:00 - оБІд

МЕТОДИ

 • Міні-лекція тренера;
 • Робота в малих групах;
 • Презентація результатів групової роботи;
 • Відео.

РЕЗУЛЬТАТИ

 • Оволодіння технологією збільшення продажів;
 • Розуміння якості як переваги та вміння вигідно піднести продукцію;
 • Оволодіння унікальною технікою презентації продукції.
14:00

ЕТАП 10. КРОК 4 - ПРОДАЖ ЯКОСТІ - ПСВ. ЗНАННЯ ТА ЕФЕКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОДУКТУ (ПРОДОВЖЕННЯ)

 • Поняття якості;
 • Властивості товару;
 • Переваги для споживача;
 • Вигоди клієнта;
 • Презентація з точки зору вигоди для клієнта;
 • Презентація властивостей і якості продуктів і послуг;
 • Переваги на ринку.
COFFEE BREAK

МЕТОДЫ

 • Міні-лекція тренера;
 • Робота в малих групах;
 • Презентація результатів групової роботи;
 • Відео.

РЕЗУЛЬТАТЫ

 • Оволодіння технологією збільшення продажів;
 • Розуміння якості як переваги та вміння вигідно піднести продукцію;
 • Оволодіння унікальною технікою презентації продукції.
15:30

ЕТАП 11. КРОК 5 - ЗАКРИТТЯ УГОДИ

 • Причини виникнення основних заперечень проти купівлі;
 • Робота з запереченнями;
 • Закриття угоди.
COFFEE BREAK

МЕТОДИ

 • Міні-лекції тренера;
 • Вправа;
 • Робота в малих групах.

РЕЗУЛЬТАТИ

 • Розуміння та подолання заперечень;
 • Навички закриття угоди.

ЕТАП 12. ПРОДАЖ ПО ТЕЛЕФОНУ

 • Відмінності телефонного продажу;
 • Етапи телефонних переговорів;
 • Методи переконання при продажу по телефону;
 • Корисності для менеджера з продажів по телефону.
COFFEE BREAK

МЕТОДИ

 • Міні-лекції тренера;
 • Вправа;
 • Робота в малих групах.

РЕЗУЛЬТАТИ

 • Оволодіння технологіями продажів по телефону;
 • Оцінка своєї ефективності.
17:00

ЕТАП 13. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

 • Робота з установками та цінностями учасників, що перешкоджають досягненню успіху в бізнесі;
 • Закріплення отриманих знань, навичок.
 • Збір зворотного зв'язку за результатами тренінгу (шерінг);
 • Урочисте вручення дипломів учасникам;
ЗАКІНЧЕННЯ ТРЕНІНГУ

МЕТОДИ

 • Міні-лекція тренера;
 • Шерінг.

РЕЗУЛЬТАТИ

 • Зворотній зв'язок від учасників і збільшення ступеня мотивації до впровадження отриманих знань і навичок.
 • Фото учасників з тренером для висвітлення даного навчального заходу на вашому сайті та в соцмережах.

Арсенал Центру управлінського консалтингу “Софія” налічує понад 50 корпоративних тренінгових програм. Хочемо підкреслити, що для кожної Компанії ми використовуємо індивідуальний підхід і вносимо значні корекції. Нижче наводимо перелік деяких програм, зі змістом яких ви можете ознайомитися, щоб сформувати первинне враження про наш підхід.

ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ

ВІДГУКИ КОМПАНІЙ