7 КЛЮЧОВИХ НАВИЧОК КЕРІВНИКА

ЯК СТАТИ ДІЙСНО ЕФЕКТИВНИМ

Offline / online

Сертифiкат

ЗАМОВИТИ НАВЧАННЯ

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ

1

Навички управління власною ефективністю

 • Управлінські компетенції керівника сучасної Компанії: оцінка своїх сильних і слабких сторін.
 • Планування необхідних змін - які компетенції потребують розвитку?
 • Самоменеджмент керівника: щоб організувати інших, організуй спочатку себе.
2

Навички постановки цілей

 • Як керівнику перейти від проблемного мислення до цільового?
 • Управління по цілям.
 • Правила формулювання цілі. SMART-формат постановки цілей.
 • Як прийти від цілей керівника до завдань підлеглих.
 • Перешкоди в досягненні поставлених цілей і їх подолання.
3

Навички управління діяльністю підлеглих

 • Типологія підлеглих.
 • Специфіка роботи з різними типами підлеглих.
 • Розвиток компетенцій підлеглих: коучинг і наставництво.
 • Делегування повноважень як технологія організації діяльності та розвитку співробітників.
4

Навички комунікації

 • Специфіка вертикальних і горизонтальних зв'язків в організації.
 • Що в спілкуванні з співробітниками робити не можна, а що - робити обов'язково.
 • Організація «зворотного зв'язку» за результатами діяльності.
 • Конфлікти в організації: як вийти з них без втрат.
5

Навички мотивування співробітників до роботи

 • Об'єктивні та суб'єктивні фактори, що впливають на мотивацію співробітників.
 • Класифікація співробітників за типами мотивації до роботи.
 • Специфіка мотивування і стимулювання різних груп співробітників.
 • Інструменти мотивування, які може використовувати керівник.
 • Типові помилки в мотивуванні і як їх уникнути.
6

Навички організації контролю підлеглих

 • Цілі контролю підлеглих.
 • Види контролю: коли і до яких співробітників їх застосовувати.
 • Оцінка результатів діяльності підлеглих.
 • «Зворотній зв'язок» в ситуації контролю: заохочення і критика.
7

Навички управління змінами

 • Специфіка управління персоналом в «епоху змін».
 • Управління змінами як життєва необхідність.
 • Керівник як лідер змін.
 • Опір персоналу змінам.
 • Технології проведення змін в житті організації.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

 • Керівники-початківці та кадровий резерв організації - для оволодіння навичками, необхідними для успішного керівництва.
 • Досвідчені керівники - для систематизації свого досвіду і розширення спектра управлінських навичок.

ФОРМИ РОБОТИ НА ТРЕНІНГУ

 • Міні-інформаційні блоки, аналіз випадків з практики, дискусії, кейси, індивідуальні та групові завдання, техніки групового коучингу, індивідуальні консультації.

ТРИВАЛІСТЬ ТРЕНІНГУ

 • від 2 днів (в залежності від рівня компетентності учасників)

РЕЗУЛЬТАТИ
БІЗНЕС-ТРЕНІНГУ

 • Сформувати у учасників тренінгу уявлення про навички, необхідні для ефективного управління;
 • Ознайомити учасників з сучасними інструментами управління власною ефективністю та діяльністю підлеглих;
 • Дати можливість учасникам тренінгу визначити свої сильні сторони в управлінні і зони, які потребують розвитку;
 • Розвинути свій управлінський потенціал
 • Збільшити ефективність роботи своєї і своїх підлеглих за рахунок психологічно грамотного використання управлінських технологій.

Арсенал Центру управлінського консалтингу “Софія” налічує понад 50 корпоративних тренінгових програм. Хочемо підкреслити, що для кожної Компанії ми використовуємо індивідуальний підхід і вносимо значні корекції. Нижче наводимо перелік деяких програм, зі змістом яких ви можете ознайомитися, щоб сформувати первинне враження про наш підхід.

ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ

ВІДГУКИ КОМПАНІЙ