ТЕХНОЛОГІЯ
РОЗДРІБНИХ ПРОДАЖІВ

Offline / online

Сертификат

ЗАМОВИТИ НАВЧАННЯ

МЕТА ПРОГРАМИ

 1. Збільшення обсягів продажів;
 2. Визначення цілей, завдань продавця на кожному етапі продажів;
 3. Вироблення ефективної моделі поведінки продавця на всіх стадіях продажу з різними типами клієнтів;
 4. Формування розуміння і дотримання "Стандартів обслуговування".

Методи роботи в тренінгу

 • Методи роботи в тренінгу: вправи, ділові ігри, міні-лекції, групові обговорення, моделювання ситуацій.
 • Чисельність групи: від 8 до 15 осіб.
 • У вартість навчання входять: методичні матеріали, консультації тренера, сертифікати всім учасникам.

ЕТАП 1. Цілі та інструменти роботи продавця

програма навчання

Теоретичний блок:
 • Типи кордонів.
 • Ініціація контакту.
Практичний блок:
 • Знайомство з групою;
 • Вироблення правил спілкування;
 • Презентація тренінгових модулів;
 • Таймінг;
 • Поділ групи на підгрупи - вироблення в підгрупах портрета ідеального продавця;
 • Трикутник успіху (мета-чутливість-гнучкість)
 • Визначення мети (в підгрупах) для продавця на кожному етапі продажів;
 • Визначення основних інструментів продавця для досягнення цих цілей.

ЦІЛІ ЕТАПУ

 • Діагностика клієнтів за типами меж.
 • Визначення цілей та інструментів.
 • Вироблення навички первинного контакту з покупцями різних типів (по межах контакту).

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 • Діагностика тренером групи;
 • Установка контакту з групою;
 • Розуміння учасниками групи цілей і завдань, що стоять перед ними та тренером на тренінгу;
 • Задати рамку змагання на тренінгу;
 • Мотивувати групу на досягнення успіху через навчання;
 • Усвідомлення групою цілей і вироблення комунікативних інструментів продавця.

ЕТАП 2. Ініціація контакту

програма навчання

Теоретичний блок:
 • Типи особистісних кордонів клієнтів.
 • Техніки та прийоми встановлення контакту.
Практичний блок:
 • Теоретичне повідомлення «Типи кордонів»;
 • Робота підгруп з подальшою презентацією «Що вам не подобається в поведінці продавців на початку контакту і чому»;
 • Вправа «Мозковий штурм в підгрупах» - вироблення 5 різних варіантів первинного контакту з покупцями різних типів кордонів;
 • Вправа «Контакт - вітання»;
 • Теоретичне повідомлення «Температура розігріву покупця»;
 • Піктографія в групах Блоку «Привітання».

ЦІЛь ЕТАПУ

 • 1. Формування навички первинного контакту з клієнтами різних типів (по межах контакту).

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 • Розуміння учасниками групи цілей і завдань, що стоять перед ними та тренером на тренінгу;
 • Мотивація групи на досягнення успіху через навчання;
 • Усвідомлення групою цілей і вироблення комунікативних інструментів продавця;
 • Ознайомлення групи з теоретичною частиною;
 • Вироблення та розуміння групою моделей ефективного та неефективного первинного контакту;
 • Переживання й усвідомлення навчального досвіду первинного контакту;
 • Напрацювання ефективних моделей поведінки в первинному контакті.

ЭТАП 3. Виявлення потреби

програма навчання

Теоретичний блок:
 • Активне слухання.
 • Види запитань.
 • Мотиви покупок.
 • Резюмування.
Практичний блок:
 • Теоретична частина: принципи формування зони довіри з клієнтами;
 • Теоретичний блок "Резюмування";
 • Теоретична частина "Активне слухання";
 • Вправа "Карусель";
 • Теоретична частина "Види питань";
 • Вправа "Так-ні";
 • Рольові відпрацювання в групах (трійках) фаз ініціації контакту (ефективної моделі минулого модуля) та виявлення потреб, спираючись на досвід групи;
 • Піктографія Блоку "Виявлення потреби";
 • Трикутник успіху (мета-чутливість-гнучкість).

ЦІЛІ ЕТАПУ

 • Відпрацювання навички виявлення та формування потреб.
 • Формування зони довіри з покупцем.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 • Ознайомлення учасників групи з ефективною моделлю виявлення потреб;
 • Усвідомлення важливості формування "зони довіри" з покупцем;
 • Закріплення практичних навичок ініціації контакту;
 • Формування розуміння важливості резюмування в процесі продажу та скорочення часу контакту;
 • Ознайомлення групи з правилами активного слухання;
 • Ознайомлення групи з типологією та технікою роботи з питаннями;
 • Практичне відпрацювання теоретичного матеріалу.

ЕТАП4. Презентація

програма навчання

Теоретичний блок:
 • Мотиви покупок.
 • ОПЦ
Практичний блок:
 • Теоретична частина: мотиви покупок;
 • МШ і розбір "мотиву до подарунка";
 • Рольове відпрацювання "Презентуй...";
 • Вправа по командам «Презентація товару» (будь-який предмет в приміщенні);
 • Піктографія Блоку "Презентація".

ЦІЛІ ЕТАПУ

 • Розуміння мотивів покупки.
 • Оволодіння навичками ефективної презентації.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 • Ознайомлення групи з основними мотивами покупок;
 • Відпрацювання навичок діагностики мотивів покупки;
 • Відпрацювання навичок презентації в залежності від мотивів;
 • Відпрацювання навичок ефективних моделей презентації та аргументації;
 • Практичне відпрацювання (формування навички роботи зі стандартів обслуговування) учасниками тренінгу.

ЕТАП 5. Робота з запереченнями

програма навчання

Теоретичний блок:
 • Види заперечень.
 • Алгоритм дій при роботі з запереченнями.
 • Інтернет.
Практичний блок:
 • Складання групою прикладів типових заперечень зі свого досвіду;
 • Теоретичний матеріал "Робота з запереченнями";
 • Вправа «Одруження»;
 • Вироблення в підгрупах п'яти відповідей на кожне заперечення з демонстрацією;
 • Теоретическая часть "Работа с возражениями по цене".
 • МШ "+/-" покупки товарів в інтернеті.

ЦІЛІ ЕТАПУ

 • Формування адекватного ставлення продавців до роботи з запереченнями та рекламаціями.
 • Відпрацювання навичок роботи продавців з запереченнями та рекламаціями.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 • Напрацювання учасниками досвіду для подальшого формування навыку роботи з запереченнями;
 • Ознайомлення (відпрацювання) з ефективною моделлю роботи з запереченнями видносно ціни;
 • ПК: отримання інструменту, який дозволяє нейтралізувати заперечення "В інтернеті дешевше..”.

ЕТАП6. Завершення продажу

програма навчання

Теоретичний блок:
 • Завершення контакту.
Практичний блок:
 • Складання групою типових прикладів завершення продажів зі свого досвіду;
 • Вправа - рольові кейси по завершенню продажів;
 • Вправа "Рольові кейси з продажу" (весь процес продажу від вступу в контакт до завершення).

ЦІЛІ ЕТАПУ

 • Відпрацювання навичок ефективного завершення продажу.
 • Формування цілісного бачення процесу продажів.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 • Напрацювання учасниками досвіду для подальшого формування ефективних моделей завершення контакту;
 • Відпрацювання ефективних стратегій поведінки продавця на етапі завершення продажу.

Арсенал Центру управлінського консалтингу “Софія” налічує понад 50 корпоративних тренінгових програм. Хочемо підкреслити, що для кожної Компанії ми використовуємо індивідуальний підхід і вносимо значні корекції. Нижче наводимо перелік деяких програм, зі змістом яких ви можете ознайомитися, щоб сформувати первинне враження про наш підхід.

ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ

ВІДГУКИ КОМПАНІЙ